Hakkımızda Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020

Kamu kurumlarında “ İç Kontrol Sistemi’nin kurulması gerekliliğinden ilk kez 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda söz edilmiştir. Kanunun 55. maddesinde iç kontrol şöyle tanımlanmıştır:

“İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür”.

Genel Müdürlüğümüzde ilk kez 2017 Ekim ayında İstatistik, Analiz, Raporlama ve Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı altında İç Kontrol Birimi oluşturulmuştur. İç Kontrol Birimi, Eylül 2018 tarihinde ise Genel Müdürlük Makamına bağlı bir birim olarak yeniden yapılandırılmıştır.

İç Kontrol Birimi; Genel Müdürlük bünyesinde iç kontrol standartlarının oluşturulmasına, standartların uygulanmasına, gerekli iyileştirmelerin yapılmasına ve iç kontrol standartlarının izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik faaliyetleri yürütmektedir.

 

Daire Başkanı                                Endam AKSU                          0 312 565 0513           endam.aksu@saglik.gov.tr

İç Kontrol Birim Sorumlusu         Özgür YETGİNLİOĞLU         0 312 565 0205           ozgur.yetginlioglu@saglik.gov.tr